Petr Málek

Kašperskohorský rodák, který se jako starosta Kašperských Hor podílel na vzniku geoparku Královská Šumava. Na úrovni místní samosprávy podporoval moderní projekty, vedoucí k obnovení a navázaní na původní tradice a řemesla, a to v duchu udržitelného rozvoje bez negativních dopadů na životní prostředí. Šumavu vnímá jako místo pro celoživotní vzdělávání. Provádí na trasách z NGB Rejštejn.

 

Petr Málek

Geotoulky

Vydejte se s vyškoleným místním průvodcem na jednu z výprav za poznáním zdejšího přírodního a kulturního dědictví.

Naši pečlivě vybíraní a školení průvodci vás v malých skupinkách zavedou do míst, která byste možná sami nenašli a ukáží vám Šumavu tak, jak je nám nejdražší: divoká, ale i tichá, zamyšlená a mimo hlavní turistické trasy - v osobním doprovodu těch, co jí rozumějí.

Pokud hledáte skutečné poznání, chcete nahlédnout za její vnější slupku a porozumět souvislostem, bez pochybností vás zavedou k tomu podstatnému.

Ministerstvo pro místní rozvoj