top of page

František Krejčí

ředitel geoparku, průvodce

Spoluzakládal NP Šumava a také ho jako ředitel řídil. Zakladatel geoparku Královská Šumava a ideový otec celého projektu: jako takový zná všechny trasy dokonale, rozumí geologii, odborník na lesy, ochranu přírodu a na místní historii.

František Krejčí
bottom of page