top of page

Bastlova štola o skle a zlatě

Trasa nás seznámí s vlivem krajinného bohatství na společnost. Kromě zlatokopeckých technik se seznámíme rovněž s těžbou nerostů. Čeká nás také výprava do nedávné minulosti, kdy němečtí obyvatelé opouštěli Javornou s novými přicházejícími pořádky.

Trasa představí nejen sklářský život na Šumavě, který se zde díky hojnému výskytu křemene čile rozvíjel, ale také způsob, jakým k získávání nerostu docházelo. Cestou se nejprve seznámíme se zlatokopeckými pinkami utvářející tzv. pinkovou linii na těžbu zlata. Amatérští geologové se domnívají, že se na trase nacházejí rovněž zasypané keltské štoly. O jejich působení na Šumavě si povíme několik zajímavostí. Na trase se setkáme rovněž se dvěma bývalými vápencovými lomy, odkud se svážel materiál do 300 metrů vzdálené dochované vápenné pece. 8 mlýnu na křemen poháněných vodami Ostružné ukazuje, jak sklářský křemen řídil chod společnosti Javorné.

délka trasy

2-3 hodiny

výchozí bod

Svinná na Šumavě č.7
Javorná na Šumavě
339 01 Čachrov

cena

zdarma

platí pro jednu výpravu bez ohledu na počet účastníků 

(maximálně 10 účastníků)

Formulář pro rezervaci výpravy
 

Děkujeme za Váš zájem o #PřírodouBezeStop. Ozveme se Vám co nejdříve to bude možné s potvrzením termínu a podrobnými informacemi.

bottom of page